How to social engineeri the flemish administration

It is time for some informationmanagers to read some military strategy books (art of war to start with even if it is only the first 30 pages - we will treat this book later on), go to a course social engineering or have a social engineering penetration test or just learn about the mindset of hackers and what defense in depth is. If you publish information you must always ask yourself what someone else could do with it that could harm you.

The flemish administration is blurring the distinction between intranet, extranet and internet and has lost control over the kind of information it is publishing online. This way it is publishing a guideline for a social engineer to work his way into the building because every internal fault and procedure is published online. Information should always be checked for confidentiality and security before being published online.

It is not even hidden. You don't have to search for it. You don't have to bypass authentification. No, just surfing and clicking.

We publiceren niet de link, maar het is duidelijk genoeg zo

Gebruik nooddeuren

De nooddeuren aan de achterzijde van het gebouw mogen alleen gebruikt worden in geval van nood. Lees hier de $$$$$$ verwijderd******

Lijst met knelpunten

Er is een lijst opgesteld met knelpunten die nog moeten weggewerkt in het xxxxxxx. In de lijst kunt u ook de huidige status daarvan bekijken. Download de . U kunt de lijst ook als  downloaden. De lijst zal regelmatig geüpdatet worden.


Presentatie vol praktische info

Wie is de gebouwverantwoordelijke? Wilt u meer informatie over de parlofoon, de werking van de onthaalbalie, de prikklok, opening van het restaurant en duizend en een andere onderwerpen? Dan kunt u hier de presentatie downloaden die tijdens informatiesessies in het xxxxxx werd gebruikt.

  • Download de presentatie als powerpoint-voorstelling (pps, 1.731kB) - opmerking: in de voorstelling zijn enkele grafische effecten opgenomen. U kunt vooruit gaan door op de spatiebalk te drukken.
  • Download de presentatie als pdf (pdf, 367kB)

The comments are closed.