nieuw wetsontwerp Digitale economie is duidelijk over domeinkaping en waarom DNS.Be preventiever moet werken

Duidelijker dan dat kan niet (nu nog preventief werken zodat men niet verplicht wordt om permanent procedures te moeten starten om dergelijke aanvallen op je online reputatie (het belangrijkste online goed) te stoppen

Hoofdstuk 8. Het registreren van domeinnamenArt. XII.22. Het is verboden om zonder enig recht of legitiem
belang jegens die domeinnaam, en met het doel eenderde te schaden of er een ongerechtvaardigd voordeel uit
te halen, laten registreren door een officieel erkende instantiegemachtigd voor registratie, al dan niet via een tussenpersoon van een domeinnaam, die ofwel identiek is aan, of die zodanig overeenstemt dat hij verwarring kan scheppen met, onder meer, een merk, een geografi sche aanduiding of een benaming van oorsprong, een handelsnaam, een origineel werk, een naam van een vennootschap of van een vereniging, een geslachtsnaam
of de naam van een geografi sche entiteit, die aan iemand anders toebehoort.


Art. XII.23. Artikel XII.22 wordt toegepast onverminderd andere wettelijke bepalingen, meer bepaald elke wettelijke bepaling tot bescherming van merken, geografi sche aanduidingen en benamingen van oorsprong, handelsnamen, originele werken en alle andere voorwerpen van intellectuele eigendom, namen van vennootschappen en verenigingen, geslachtsnamen, namen van geografi sche entiteiten, alsook elke wettelijke bepaling inzake oneerlijke mededinging, marktpraktijken en voorlichting en bescherming van de consument. De geschillen voortvloeiend uit het recht op vrije meningsuiting

Opmerking : dit is - je hoort het van een oudstrijder - enkel mogelijk indien men op basis van een serie kernwoorden en trademarked namen bij dns.be niet toelaat dat dergelijke namen worden geregistreerd door andere personen dan de diensten die deze bedrijven en instellingen daarvoor hebben aangewezen (en dit zonder te moeten betalen voor een monitoringservice :)

In feite mag DNS.Be hierna blij zijn als ze niet zal worden vervolgd wegens schuldig verzuim, het niet handelen als een goed huisvader of zelfs impliciete medeplichtigheid bij vb het verkopen van vb mastercardservices.be dat dan zou worden gebruikt binnen de 4u om mensen op te lichten

The comments are closed.