Ontwerp digitale economie belangrijker dan dns.be beter te controleren

Iedere keer wint DNS.Be zoals andere grote spelers op de Belgische internetmarkt haar strijd door bepaalde parlementariërs - zonder dat die meer en andere informatie gaan zoeken of die gaan confronteren met andere informatie en dus zonder contradictorisch onderzoek - te overtuigen van hun gelijk en waarom er beter niets verandert.

dit is tot nu toe

wat men bij DNS.Be niet begrijpt - of niet wilt begrijpen - is dat zij een kritische publieke dienstverlening zijn voor de hele Belgische interneteconomie en dat zelfs indien het misschien niet het beste voorstel is om er een publieke dienst van te maken of om ze onder de uitdtrukkelijke controle te steken van een een publieke dienst waarbij elk detail van haar operationeel management gecontroleerd wordt, ze zich toch minder als een commercieel bedrijf zou moeten gedragen die enkel diensten levert aan haar aandeelhouders en zich meer moet openstellen voor haar echte 1.5 miljoen klanten en de 'community'

ze kan dit op verschillende manieren doen

* betere kwaliteits- en verificatieverplichytingen ten opzichte van haar domeinverkopers - want zelf verkoopt ze natuurlijk niets maar hierachter verstopt ze zich wel als er problemen zijn.  Dit is al te gemakkelijk en het is ook de biggest single failure gebleken bij een aantal andere doorverkopers van vb certificaten want dit is hetzelfde businessmodel

* meer normale rechten voor eigenaren van echte domeinnamen die als domeinnamen worden gebruikt - niemand heeft het recht om mijn naam of die van hetzij welk ander natuurlijk persoon te kopen als die niet dezelfde naam heeft en dat kan bewijzen. Niemand heeft het recht om namen die beschermd zijn door patenten en trademarks en copyrights te integreren of te gebruiken in een domeinnaam zonder enige terugkoppeling naar de echte domeineigenaar (en de kosten hiervoor moeten bij de opkoper worden gelegd en NIET bij de eigenaar  van het domeinnaam). En dit is zeker het geval door domeinnamen van banken en financiële of commerciële diensten online die in grote mate worden gebruikt voor phishing of logindiefstal (in dit laatste geval zullen die max 100 of neem nog 1000 domeinnamen het verschil niet maken).

* een sterkere aanwezigheid van vertegenwoordigers van de domeinnaamhouders en online commerciële diensten in de organen van dns.be en haar overlegstructuren (en domeinnaamhouders zijn niet dezelfde als zij die ze verkopen als kopen ze er zelf veel op om mee te speculeren). Ik denk vb aan het VBO en dergelijke.

* een sterkere aanwezigheid van vertegenwoordigers van de kritische community om te zorgen dat er plaats is voor contradictorisch debat en dat men voor het nemen van bepaalde beslissingen wel degelijk heeft rekening gehouden met alle mogelijke gevolgen die dit voor de verschillende soorten gebruikers van de domeinextensie kan hebben.

* een SLA met de overheid die vernieuwbaar is en die om de zoveel jaar vastlegt wat de rechten en verplichtingen zijn voor deze licentie (om virtueel geld te printen) die in feite een monopolie is

Dit wilt niet zeggen dat DNS.Be slecht werkt, dit betekent niet dat de mensen slecht werken, het betekent alleen dat ze haar beslissingsprocessen en haar transparantie moet democratiseren wil ze niet binnen hier en een paar jaar onder de voet worden gelopen door de 1000 andere domeinextensies die zullen in voege treden. Indien ze een legitiem onderdeel wilt zijn van de kritische dienstverlening op het Belgische internet dan moet ze zorgen dat het Belgische internet IN AL HAAR FACETTEN deel uitmaakt van haar structuur.

Een ander gevolg van het uitsluiten van DNS.Be uit deze wijzigingen is dat ze ook werd gezien om diensten zoals de CERT.BE te kunnen voorzien van een stabiele grote financiering door vb het verhogen van de prijs van een domeinnaam met vb 1 euro (dit zou 1.5 miljoen Euro in het laatje brengen) en ja over dat geld moet goed worden nagedacht (stop met het te verspillen aan halfslachtige awarenesswebsites maar zet het prioritair in op het opsporen en oplossen van problemen en incidenten)

Het is immers zo - en dat is de businesscase voor deze 'tax' of 'securitybijdrage' - dat door organisaties als de CERT het aantal incidenten dat een invloed kan hebben op de reputatie van het Belgische internet of de .be extensie uitstekend kan blijven en dus dat de waarde van de .be domeinen en de global reach van de dienstenleveranciers die .be gebruiken gehandhaafd kan blijven

de mensen bij .be weten maar al te zeer hoe snel het kan gaan vooraleer een zogenaamd opgelost incident zich opeens opnieuw kan stellen omdat men van foute veiligheidsonderstellingen uitging (ja botneteigenaars kopen hun domeinnaam zelfs na 3 jaar weer op omdat ze denken dat ze er nog altijd PC's mee zullen kunnen recupereren)

if you pay peanuts, you get monkeys - wel in de ZOO die het internet is zullen de apen met uw klanten en infrastructuur spelen alsof het speelgoed is vanaf het moment dat u even de aandacht laat gaan of omdat u niet over de noodzakelijke steeds zwaardere investeringen beschikt om te kunnen bijhouden - zeker nu dns installaties en certificaatverspreiders gericht en professioneel permanent worden aangevallen

je kan het als een overwinning beschouwen, maar de vragen en issues die hierboven staan blijven overeind en zullen dus op een bepaald moment toch terugkomen. Misschien niet nu omdat u sterk bent - maar vanaf dat u ergens even de aandacht hebt laten verzwakken of toont dat u totaal niet bereid bent om naast uw commerciële rol ook een verantwoordelijke maatschappelijke rol te spelen

The comments are closed.