mensura lek : ACV vraagt regering en sociale partners om onmiddellijk actie te ondernemen

het is voor de eerste keer na zoveel lekken dat een vakbondsorganisatie zich openlijk inzet voor de privacyrechten van de werknemers en daar een plaats voor maakt in het sociaal overleg 

For the first time a major labor union in Belgium has understood that the privacy rights of its members have a place in the social negotiations that they have on a national level. In ten years of security-activism, this is really the first time and a major change.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Privacy van honderden Belgische werknemers zwaar geschaad door Mensura leaks
ACV vraagt onmiddellijke oprichting task-force

Hackers hebben zich toegang verschaft tot een deel van de gegevens van  de dienst controle geneeskunde van Mensura. Hackers verkregen zo de identiteitsgegevens van honderden werknemers, onder andere hun rijksregisternummer. Ook de bemerkingen die de betrokken werkgever meedeelde aan Mensura over de betrokken werknemer werden gehackt: aanwijzingen over hun gezondheidstoestand, maar soms ook over hun gedrag in de onderneming, bemerkingen over hun familie, zwangerschappen, aantal ziektedagen, incidenten in de onderneming, evaluatiegesprekken, activiteiten op sociale media, …

Na een mislukte chantagepoging tegen Mensura werden door de hackers een deel van deze bestanden online gezet. Daardoor zijn deze bestanden vrij beschikbaar op internet en werden ze  inmiddels honderden keer gedownload. De privacy-rechten van de betrokken werknemers worden daardoor zwaar geschaad. Deze gegevens dreigen hen voor eeuwig te achtervolgen op het internet.

In weerwil  van de gedragscode maakte Mensura dit incident pas bekend nadat op een IT-blog dit voorval werd gesignaleerd . Mensura verwittigde tot nog toe enkel de betrokken werkgevers van dit lek, niet de betrokken werknemers. Deze zijn vaak nog steeds niet op de hoogte. Mensura beschikt nochtans over de precieze adresgegevens van de betrokken werknemers en over alle persoonlijke gegevens over deze werknemer die werden gelekt. Mensura vroeg de werkgevers om op hun beurt de betrokken slachtoffers, de werknemers, te informeren. Het is daarbij zeer de vraag of alle werkgevers de betrokken werknemers zullen informeren, en ook de info zullen meegeven die door de werkgever aan Mensura werd bezorgd. De aard van die commentaren brengt sommige werkgevers immers in een vrij gênante situatie. 

We vragen dat Mensura onverwijld alle betrokken werknemers informeert  over welke informatie gestolen is. Dit is  de toepassing van de regels van de privacycommissie.  Tot nog toe publiceerden de hackers immers slechts een deel van de gestolen informatie. Werknemers hebben er recht op te weten welke persoonlijke informatie over henzelf in handen is gekomen van criminelen.

Het ACV vraagt  aan Minister van Justitie Geens, de Minister van Werk Peeters en de Staatssecretaris bevoegd  voor Privacy Tommelein om onmiddellijk een taskforce samen te stellen met de sociale partners en de federale computer crime unit om deze crisis-situatie aan te pakken en de gevolgen voor alle betrokken werknemers zo snel mogelijk ongedaan te kunnen maken.  Deze Task Force moet ook een debat ten gronde voeren over de wijze waarop gevoelige informatie wordt opgeslagen en uitgewisseld.  In het kader van  de invoering van de medische enkelband kan het belang van duidelijke en goede afspraken niet onderschat worden .

Ook de regelgeving dient aangepast zodat werknemers inzage krijgen in de gegevens die over hen aan derden worden bezorgd in toepassing van het arbeidsrecht. De rechten van werknemers op persoonlijke informatie indien ze het slachtoffer worden van incidenten dienen in de wetgeving ingeschreven en afdwingbaar te worden. 

The comments are closed.