federale wetgeving van het laatste jaar kan ongrondwettelijk zijn

""De Belgische grondwet voorziet niet dat een zetelende koning afstand kan doen van de troon en dat er dus een opvolger komt terwijl dat de koning in functie nog in leven is", legt grondwetspecialist Ghysels uit. Volgens hem zit koning FIlip dan ook ongrondwettig op de troon. Dat brengt natuurlijk ook heel wat gevolgen met zich mee waarschuwt de jurist. "Strikt genomen zijn alle besluiten die koning Filip ondertekent, die dat niet grondwettig geworden is, ongeldig.
http://www.demorgen.be/binnenland/-koning-filip-zit-ongrondwettelijk-op-de-troon-a2129722/

dit betekent dat het federaal veiligheidscentrum niet kan worden opgericht en dat de directeuren er niet kunnen benoemd worden, maar zo zijn er 1500 andere wettelijke besluiten op federaal vlak (de koning tekent niet meer de regionale besluiten).

het is dus hoogdringend dat hierin klaarheid wordt geschept voor het voor de rechtbank komt en één of andere rechter het nodig vindt om hier al was het gedeeltelijk in mee te gaan en te vergeten dat het recht niet alleen gebaseerd is op formalistische regels maar op uiterst belangrijke principes zoals het verzekeren van de publieke dienstverlening.

The comments are closed.