Mensura nieuws sommige instellingen die klant waren zijn NIET getroffen door het lek

het blijkt dat sommige instellingen en organisaties geweigerd hebben om gebruik te maken van de online formulieren van Mensura voor het aanvragen van medische controles

Deze instellingen en organisaties zijn dan ook NIET getroffen door het datalek omdat ze enkel gebruik hebben gemaakt van email of van de veiliger fax

Het staat uw instelling of bedrijf ook vrij om NIET gebruik te willen maken van online formulieren of procedures die u onveilig of gevaarlijk lijken (test de site vb eens op https://www.ssllabs.com) of waarop teveel informatie wordt gevraagd die in feite niet nodig zijn of beter niet online staan

Verschillende andere instellingen hebben GEEN online formulier voor het aanvragen van een aanvullende medische controle.

U bent de klant, u kunt weigeren van een dergelijk online formulier in te vullen. Uw vakbondsvertegenwoordiger kan in uw bedrijf of organisatie eisen dat dergelijke online formulieren niet worden gebruikt (zeker niet als uw rijksregisternummer, persoonlijke informatie en medische informatie online wordt verzameld)

De enige uitzondering zou zijn wanneer de applicatie voor het invullen van de gegevens volledig is afgescheiden van de publieke website en achter een VPN met een sterke login staat.

The comments are closed.