volgens de privacycommissie zijn de slachtoffers verantwoordelijk voor alle kosten van hun dataverlies

dit staat er momenteel in wat er in de kennisgeving moet staan aan de getroffenen

 

  • naam van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking,

  • contactgegevens van een aanspreekpunt waar bijkomende informatie kan worden verkregen,
  • samenvatting van het incident dat de persoonsgegevens heeft aangetast,
  • vermoedelijke datum van het incident,
  • aard en strekking van de betrokken persoonsgegevens,
  • denkbare gevolgen van het gegevenslek voor de betrokken personen,
  • omstandigheden waaronder het gegevenslek plaatsvond,
  • de maatregelen die de verantwoordelijke heeft genomen om dit gegevenslek te verhelpen,
  • de maatregelen die de verantwoordelijke aan de betrokken personen aanbeveelt om de mogelijke schade in te perken.
http://www.privacycommission.be/nl/melding-gegevenslekken-algemeen

dus de kosten en het ongemak van het wijzigen van de bankrekening of de gsm zijn enkel en alleen voor het slachtoffer, men noemt dit in feite dubbele victimisatie zoals bij verkrachting

want als er dan nadien toch misbruik gebeurt van de gegevens dan is het opeens de fout van het slachtoffer die niet alles heeft gedaan wat hij had moeten doen volgens de oorzaak van het lek (de onveilige dataverzamelaar)

nee, het is volgens mij de oorzaak van het datalek, de onveilige dataverzamelaar die de banken moet informeren als daar bankrekeningnummers in staan, de mobiele telefoonmaatschappijen als daar mobiele nummers in staan enzovoort

dit is zo in de VS en misschien moeten we dat voorbeeld maar eens overnemen

dan zullen opeens veel meer bedrijven meer gaan opletten en veel minder gegevens vragen die ze via een veiliger weg ook kunnen verkrijgen

The comments are closed.