privacy - Page 35

 • De Belgische privacycommissie wil meer controle en boete

  BRUSSEL 09/10 (BELGA) = "Wij rennen de incidenten achterna, terwijl we pro-actief zouden moeten kunnen werken." Dat zei Willem De Beuckelaere, voorzitter van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (of privacycommissie), woensdag in de Kamercommissie Justitie, waar een hoorzitting werd gehouden rond de bescherming van persoonlijke gegevens op het internet.

   

     De bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het internet loopt achter in België, daarover zijn de meeste partijen in de Kamer het eens. Bedrijven die persoonlijke gegevens van consumenten verzamelen worden onvoldoende gedwongen om die ook afdoende te beschermen. Met de regelmaat van een klok worden er daardoor databanken gehackt en recent bleek nog dat telecomreus Belgacom jarenlang werd bespioneerd door de NSA of de Britse geheime dienst, afhankelijk van de bron.

   

      "Controle en inspectie van de bescherming van persoonlijke gegevens is in België quasi onbestaande", zei Willem De Beuckelaere in de Kamercommissie. "Wij rennen de incidenten achterna, terwijl we pro-actief zouden moeten kunnen werken."

   

      Een van de mogelijke oplossingen is de privacycommissie de bevoegdheid geven ook sancties op te leggen, zoals dat in Frankrijk kan, maar dat ligt moeilijk. "Om zelf boetes te kunnen opleggen, zouden we de commissie moeten opsplitsen. Je kan immers niet tegelijk wetten mee helpen vormgeven en ze ook afdwingen", aldus De Beuckelaere. De commissie is daarom voorstander van de uitwerking van een efficiënter boetesysteem, dat door de bestaande rechtbanken kan worden opgelegd.

   

      In de commissie Justitie liggen momenteel twee wetsvoorstellen voor. Het ene vergroot de onafhankelijkheid van de privacycommissie tenopzichte van de uitvoerende macht en het andere zorgt voor een uitgebreider toezicht op de op de naleving van de privacywet.

 • wednesday 9 - 10 oproep aan de parlementsleden hoorzitting privacy 10u30

  Morgen zijn er dingen die u min of meer al direct kunt beslissen. U hebt daar geen 5 minuten moed voor nodig, maar gewoon het besef dat het noodzakelijk is dat u morgen optreedt als vertegenwoordigers van onze samenleving die steeds verder digitaliseert, als verkozenen van het volk en omdat de beslissingen die morgen voor u zullen liggen niet ingewikkeld, technisch of politiek gevaarlijk zijn maar de noodzakelijke onderdelen van hetzij welk onderdeel van onze economie en samenleving (toezicht en bestraffing) en gebruikt wordt in bijna alle producten die u in de winkels kunt komen (controle en testen). Temeer daar de beveiliging van onze data en netwerken wel degelijk mogelijk is met de huidige technische mogelijkheden (waarvan 2 zullen getoond worden) en omdat het belangrijk wordt om te voldoen aan nieuwe voorschriften en noodzakelijke controles te doorstaan.

  Voor eens kunnen we morgen de dingen ECHT veranderen voor ons en voor onze digitaliserende kinderen

  Het lijken geen kleine stappen of wijzigingen maar in de digitale Belgische wereld kunnen ze een kantelmoment worden.

  Om èèn voorbeeld te geven.

  Toen de Cert.be werd opgericht was België het 4e onveiligste netwerk van de wereld. Het jaar nadien was dit gezakt tot het 40e onveiligste netwerk van de wereld, ondanks de minimale investeringen. Dit is voor heel onze digitale economie een zeer belangrijk verschil.

  U kunt morgen het verschil maken. Laten we dat samen doen.

  Voor onze digitale kinderen.

 • wednesday 9 - 10 parliament 10u30 hearing privacy

  ça suffit


  het is nu echt wel genoeg geweest


  here we draw the line

 • wednesday 10u30 hearing privacy in the Belgian parliament

  COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE
  Woensdag 9 oktober 2013 om 10 u.15, om 14 u.15 en om 15 uur
  (ZAAL NR 4 - EUROPAZAAL)
  Voorzitter : mevrouw Kristien Van Vaerenbergh
  Om 10 u.15


  1. Samengevoegde voorstellen :
  - Voorstel van resolutie (Eric Jadot, Meyrem Almaci, Zoé Genot, Stefaan Van Hecke) waarin wordt
  gevraagd de eerbiediging van het privéleven en de integriteit van de overheidsinfrastructuur te
  waarborgen in het licht van de opnames die Google Inc. maakt voor zijn "Street View"-dienst,
  nr. 1540/1.
  - Wetsvoorstel (Sonja Becq, Nahima Lanjri, Jef Van den Bergh, Liesbeth Van der Auwera, Roel
  Deseyn) tot wijziging van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
  levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wat de administratieve
  sancties, melding van lekken van gegevens, inzagerecht en informatieveiligheidsconsulenten
  betreft, nrs. 1509/1 en 2.
  (Rapporteur : de heer Philippe Goffin).


  Hoorzitting met :
  - de heer Benjamin Docquir, advocaat;
  - de heer Willem De Beuckelaere, voorzitter van de Commissie voor de Bescherming van de
  Persoonlijke Levenssfeer;
  - de heer Len Lavens, ICT-expert;
  - de heer Patrick Van Eecke, professor aan de Universiteit Antwerpen (UA);
  - mevrouw Laurie Philips en de heer Manuel Lambert, vertegenwoordigers van de "Ligue des
  droits de l'Homme";
  - een vertegenwoordiger van de "Net Users Rights Protection Association".

  Laten we hopen dat de heer De Beuckelaere wijzere dingen zegt dan gisteren in de naam van de hele privacycommissie werden gezegd in het Europees parlement

  belsec has decided to draw a line and will be very clear and direct to the parliament and will tell the things they need to know to understand the seriousness of the situation

 • follow the first investigation into the NSA hack of Belgacom (no not the british)

  the center in the UK is paid for by the NSA (100 million dollars a year) led by the NSA and operated mainly by the NSA, the only thing british is its location

  you can follow it here 

  http://euconsa.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/

  very curious what belgacom people will say - if they are going to say anything

  from 16h and seeing the twittersphere interest will be enormous

  because what happened here could have happened in the 211 other networks the NSA bugged (of which only 2/3 were in countries they consider enemies so whatever country you live in it could be you (especially in your country is mentioned in the targetlist of 2006)

 • Belgacomhack investigated today by enquiry of European parliament

  16.00 – 16.05 Introductory remarks by Sophia IN 'T VELD, Vice-Chair of the LIBE Committee
  16.05 – 16.20 Statements by
   Mr Geert STANDAERT, Vice President Service Delivery Engine, BELGACOM S.A.
   Mr Dirk LYBAERT, Secretary General, BELGACOM S.A.
  16.20 – 17.00 Questions & Answers
  17.00 – 17.30 Statements by:
   Sir Iain LOBBAN, Director of Government Communications Headquarters (GCHQ) - United Kingdom (tbc)
   Mr Frank ROBBEN, Commission de la Protection de la Vie Privée Belgique, co-rapporteur "dossier Belgacom"
  17.30 – 18.15 Questions & Answers
  18.15 – 18.30 Concluding remarks and follow-up

  LIBE Committee Inquiry on Electronic Mass Surveillance of EU Citizens
  Draft programme
  Thursday, 3 October 2013, 16.00 – 18.30
  Brussels
  Meeting room: Paul-Henri Spaak 3 C 50

  not sure if it is public

  and our national parliament ?

  ps, yes the GCHQ (echelon) is like tbc (to be confirmed) they should be crazy to say anything but let's hope they are ......

 • the internetconnection from our belgian secret services passes the UK (nsa spycenter ?)

  we did a traceback from the USA to the server of our belgian secret service

  quess what

 • NSA leak worse than Snowden : Linkedin stupidity (download some)

  I couldn't believe my eyes when I saw the one profile from that NSA agent working on all these secret interception programs Snowden learned us about

  I thought it was just one stupid guy

  but no

  there are tens of thousans of intelligence people working in the US who have a Linkedin profile with full of details about the programs they work(ed) for, the places they were stationed, the importance of their work, their hobbies and all their other interesting stuff

  they said it was the most secretive agency in the world and untill 10 minutes I believed this - but now I am just sitting back and thinking what a stupid idiots they are and why they are calling themselves spies (intelligence people is just another word)

  and than you think about all the guidelines and all the lessons they will have had - but what is the use of it all if it isn't checked and enforced

  so the NSA was looking and blurping all our information and didn't see that tens of thousands of people working with or for them were having public linkedin profiles full of personal and professional information that you wouldn't expect to see on a public website

  if someone has the time to download more and organize them let me know - because really you can reconstruct a good deal of the organisation and its programs and internal procedures through all the information that is in there

  well this is in fact the killer of LInkedin because if this is important for the NSA - and any other intelligence organisation - there are lots of other enterprises who would like to see what you are publishing and if it is a real good idea if you are on Linkedin anyway (to protect you from targeted attacks for starters)

  Linkedin is too much a facebook for professionals and should reconsider the way it let people hide more effectively part (or everything) from their curriculum

  download some here

  but use the search functions of Google and you will find whatever you are looking for in the NSA online

  stupid stupid stupid

 • How to find NSA people who worked or work in your country with linkedin ?

  simple  make yourself linkedin and if you really need the info than you should take a premium so you can see all the info from all the people (or you start a fake HRM business)

 • Belgacomhack, NSA and VUPEN (the zeroday blackmailers)

  Zerodays are exploits against which we don't have any protection against (except closing totally down your machine or some generic or analystic tool) because the firms themselves don't necessary know that there is a zeroday exploit or are still busy developing a patch against it

  first they were published by researchers when the firms themselves didn't react (fast enough) and sometimes the researchers themselves were harrassed or publicly ridiculed by the firms themselves. It didn't create the right atmosphere (except for Microsoft who has an active outreach and incorporates the names and firms of the researchers who warned them)

  than came the zeroday businesses who built an auction market for researchers where they could get money for their work. We thought that they would act responsible and that these exploits would only be sold to securityfirms or the firms themselves not to those who could abuse them.

  Abuse is anyone using this to have access to a network where you have no right to be and doing things for which you aren't authorized. FINAL. You can think as a spy agency that it is your job to be in others network but this doesn't mean that you have the legal right to infiltrate in that network.

  We have now learned that the NSA has bought zerodays from VUPEN, one of those zeroday blackmailers (you pay me a lot of money or we sell the zeroday for your product to some-one else and who can predict what will happen than)

  In fact it is the other way around.

  VUPEN sold zerodays to the NSA to penetrate networks and made it easier for NSA (and other intelligence organisations and operators ?) to enter in the network, server or PC of someone  else. They have facilitated it and have a certain responsibility if these zerodays are used in crimes.

  It would be interesting to see if zerdodays from VUPEN have been used in the Belgacomhack.

  Those commercial zeroday services need to reflect on who they sell their zerodays and will the use of them. If they find selling to the US intelligence community normal and they find it normal that they use it against the networks of friendly countries and break any law possible on the security and privacy of data in a democratic country, than there is a big problem with these firms that will needs to be tacked ......

 • belgacomhack, the total interception feeded those NSA programs

  You will see a lot more publications today about Marina, but during the Belgacomhack investigation it should also be of interest for our intelligence service (to understand their opponents) how the information was transported in which format and based on which search criteria to NUCLEON and MAINWAY about which there isn't yet so much information published

  the belgacomhack was an intelligence operation to intercept certain information about some users of our network without using any of the democratic and legal channels to do so (with the active support of the UK)

 • Message from Snowden before the European Parliament

  I thank the European Parliament and the LIBE Committee for taking up the challenge of mass surveillance. The surveillance of whole populations rather than individuals threatens to be the greatest human rights challenge of our time. The success of economies in developing nations relies increasingly on their creative output and if that success is to continue we must remember that creativity is the product of curiosity, which in turn is the product of privacy.

   

  A culture of secrecy has denied our societies the opportunity to determine the appropriate balance between the human right of privacy and governmental interest in investigation.

   

  These are not decisions that should be made for the people but only by the people after full informed and fearless debate. Yet public debate is not possible without public knowledge and, in my country, the cost for one in my position of returning public knowledge to public hands has been persecution and exile.

   

  If we are to enjoy such debates in the future, we cannot rely on individual sacrifice. We must create better channels for people of conscience to inform not only trusted agents of the government but independent representatives of the public outside of the government.

   

  When I began my work, it was with the sole intention of making possible the debate we see occurring here in this body and in many other bodies around the world.

   

  Today we see legislative bodies forming new committees, calling for investigations and proposing new solutions for modern problems. We see emboldened courts that are no longer afraid to consider critical questions of national security. We see brave executives remembering that if a public is prevented from knowing how they are being governed; the necessary result is that they are no longer self-governing. And, we see the public reclaiming an equal seat at the table of government.

   

  The work of a generation is beginning here with your hearings and you have the full measure of my gratitude and support.

   

  Edward Snowden.
  http://leaksource.wordpress.com/author/leaksource/

 • these new drones look like science fiction but they are not fictional anymore

 • Google knows almost every WiFi password, users use in Android and what to do

  http://hackersnewsbulletin.com/2013/09/google-knows-almost-every-wifi-password-world.html