09/19/2008

Deze week op De Standaard

Deze stukken werden deze week exclusief op destandaard.be gepubliceerd.

 

De belsec van Belgian security bloggers is hier

 

Onze vragen bij onze electronische identiteitskaart (EID) 3/5

Onze vragen bij onze electronische identiteitskaart (EID) deel 2

Onze vragen bij onze Electronische Identiteitskaart (EID) Deel 1


Emailarchivering wordt steeds noodzakelijker

Geen e-discovery bij Koekelberg onderzoeken

Over banken, online bankieren en risico

Er zijn gehackte websites en gehackte websites

Permalink | |  Print |  Facebook | | | | Pin it! |

07/22/2008

Ondertussen in de kamer van volksvertegenwoordigers

De aanvaarding van het gebruik van electronisch stemmen tijdens de komende verkiezingen van 2009. Men zal dus de oude electronische methode nog eens gebruiken en ondertussen mag de regering proberen om een nieuwe electronische methode te vinden op basis van die kreupele interuniversitaire rapporten. http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/52/1278/52K1278003.pdf

Wetsontwerp tot opheffing van de wet van 11 april 1936 waarbij de regering
gemachtigd wordt het binnenbrengen in België van sommige vreemde publicaties
te verbieden.
http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/52/1284/52K1284001.pdf

Jaarlijkse beleidsstrategie van de Europese Commissie voor 2009.
001 Datum : 16/07/2008 VERSLAG
http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/52/1336/52K1336001.pdf (75p)

Activiteitenverslag 2006-2007 van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten.
001 Datum : 15/07/2008 VERSLAG
http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/52/1371/52K1371001.pdf (480p)

Herziening van de Grondwet. Herziening van artikel 28 van de Grondwet betreffende
het petitierecht door er het College van de federale ombudsmannen in op
te nemen.
006 Datum : 14/07/2008 AANGENOMEN TEKST
http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/52/0260/52K0260006.pdf

Gedachtewisseling met de federale en sectorombudsmannen.
001 Datum : 14/07/2008 VERSLAG
http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/52/1367/52K1367001.pdf (116p)

Herziening van de Grondwet. Herziening van artikel 180 van de Grondwet,
teneinde de controle door het Rekenhof verder te doen reiken dan zijn strikt
tot de overheidsrekeningen beperkte bevoegdheid.
006 Datum : 14/07/2008 AANGENOMEN TEKST
http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/52/0531/52K0531006.pdf

Wetsontwerp houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform.
006 Datum : 14/07/2008 AANGENOMEN TEKST
http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/52/1257/52K1257006.pdf

2 Wetsvoorstellen tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en van de wet van 22 mei 2005 houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij om een billijke vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik te waarborgen.

1.http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/52/1352/52K1352001.pdf (garandeert beter de persoonlijke kopie dunkt me

2. http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/52/1354/52K1354001.pdf 

Okay, ze hebben hun electronisch stemmen en hun evoting goedgekeurd zonder normen, standaarden en controles en op hun eigen manier en ze vinden zichzelf nu misschien heer en meester. Maar dat is nu éénmaal maar schijn. Want ze lopen toch op een bepaald moment in de problemen juist omdat ze niet gestart zijn met de nodige normen, standaarden en openheid.

Permalink | |  Print |  Facebook | | | | Pin it! |

07/14/2008

Belangrijke wetten goedgekeurd in het federaal parlement of ingeleid

Herziening van de Grondwet. Herziening van artikel 28 van de Grondwet betreffende het petitierecht door er het College van de federale ombudsmannen in opte nemen.
005 Datum : 10/07/2008 AANGENOMEN TEKST
http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/52/0260/52K0260005.pdf

Herziening van de Grondwet. Herziening van artikel 180 van de Grondwet, teneinde de controle door het Rekenhof verder te doen reiken dan zijn strikttot de overheidsrekeningen beperkte bevoegdheid.
Datum : 10/07/2008 AANGENOMEN TEKST
http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/52/0531/52K0531005.pdf

Wetsontwerp houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform.

Datum : 09/07/2008 VERSLAG
Datum : 09/07/2008 AANGENOMEN TEKST
http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/52/1257/52K1257003.pdf  
http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/52/1257/52K1257004.pdf  
Datum : 11/07/2008 AANGENOMEN TEKST
http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/52/1257/52K1257006.pdf

Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een verbeterd elektronisch stemsysteem.
Datum : 10/07/2008 AMENDEMENT
Datum : 10/07/2008 AANGENOMEN TEKST
http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/52/1278/52K1278002.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/52/1278/52K1278004.pdf

Conferentie van de voorzitters van de Europese parlementaire assemblees Straatsburg, 22-23 mei 2008. De parlementen en het maatschappelijk middenveld.
De rol van de nationale parlementen in de bevordering van de fundamentele waarden : democratie, rechten van de mens en primaat van het recht.
Datum : 09/07/2008 VERSLAG
http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/52/1318/52K1318001.pdf

Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst betreffendeeen civiel globaal satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigations Satellite Systeem) (GNSS) - GALILEO tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en de Volksrepubliek China, gedaan te Peking op 30 oktober 2003.
Datum : 09/07/2008 OVERGEZONDEN ONTWERP
http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/52/1326/52K1326001.pdf

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake de bevordering,de beschikbaarstelling en het gebruik van het GALILEOen het GPS-satellietnavigatiesysteem en verwante toepassingen, en met de Bijlage, gedaan te Dromoland Castle, Co Clare (Ierland) op 26 juni 2004.
Datum : 09/07/2008 OVERGEZONDEN ONTWERP
http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/52/1327/52K1327001.pdf

Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst betreffendeeen civiel globaal navigatiesatellietsysteem (GNSS) tussen de Europese Gemeenschapen haar Lidstaten en de Staat Israël, gedaan te Brussel op 13 juli 2004.
Datum : 09/07/2008 OVERGEZONDEN ONTWERP
http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/52/1328/52K1328001.pdf

Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten en Oekraïne, gedaan te Kiev op 1 december 2005.
Datum : 09/07/2008 OVERGEZONDEN ONTWERP
http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/52/1329/52K1329001.pdf

Voorstel van resolutie betreffende een beteree beschikbaarstelling van consumenteninformatiebij de aankoop van een GSM.
Datum : 09/07/2008 ADDENDUM
http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/52/1335/52K1335002.pdf

Wetsvoorstel tot regeling van het toezicht op de Federale Overheidsdienst Financiën.
001 Datum : 09/07/2008 WETSVOORSTEL
http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/52/1341/52K1341001.pdf

Herziening van de Grondwet. Voorstel tot herziening van artikel 167, § 1, tweede lid, van de Grondwet wat de bevoegdheid inzake oorlogsvoering betreft.
Datum : 09/07/2008 VOORSTEL
http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/52/1342/52K1342001.pdf

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrechten de naburige rechten en van de wet van 22 mei 2005 houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrechten en de naburige
rechten in de informatiemaatschappij om een billijke vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik te waarborgen.
Datum : 09/07/2008 WETSVOORSTEL
http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/52/1344/52K1344001.pdf

Permalink | |  Print |  Facebook | | | | Pin it! |

07/09/2008

Een serie interessante Nederlandse rapporten over ecrime en tech en justitie

justitie en technologie  een andere in het Engels over security applications and justice waarvan je dat een voorbeeld kunt noemen gebruik videoconferentie in justitie en het gebruik van electronisch gedetineerden

Victimologie wordt hier ingeleid alsook eens een overzicht gemaakt van de  Kosten verschillende soorten misdaad (geen high tech)

De studie van leidinggevende daders in Nederland wat hier vooral interssant is is dat daders met heel specifieke technische kennis (vb computers) 'klanten' krijgen omdat andere klanten hun namen doorgeven aan andere potentiële klanten. Dit wordt opgevolgd door ook deze studie over de georganiseerde misdaad in Nederland waar een deelsector van apart onderzocht werd De wereld achter de wietteelt alsook de buitenlandse rechtspersonen die hervoor worden gebruikt

High tech crime  waaronder cyberafpersing   illegale kansspelen (waaronder op het internet)  en identiteitsfraude (met een Nederlandse evaluatie van hun wet bescherming persoonsgegevens die dat moet voorkomen)

luchtvaart/ruimte en justitie

lijst nederlandse onderzoeksinstellingen justitie

Permalink | |  Print |  Facebook | | | | Pin it! |