email

 • E-discovery, belgische politie en comité P

  De Belgische politie is in een aantal schandalen verwikkeld waarover een externe inspectiedienst in opdracht van het parlement een aantal onderzoeken heeft gedaan. Het is momenteel niet duidelijk of het roddels zijn, maar uit de onderzoeken blijkt wel dat om bepaalde dames in hogere posten te benoemen dan wettelijk mogelijk is er - al dan niet met medeweten van o.a. de minister - wetten zijn overtreden. Of hier ook nog sex mee te maken heeft is een ander paar pantys.

  Wat wel opvalt in de rapporten is dat uitgezonderd de ondervragingen - zelfs onder eed - de onderzoekers op geen enkel moment zelf het emailverkeer en de emails zijn gaan onderzoeken tussen de beschuldigden/betrokkenen. Aangezien er momenteel in de Belgische administratie geen enkele verplichting is met betrekking tot het bijhouden van dergelijke emails en het dus niet zeker zou zijn of alle emails zouden zijn bijgehouden, zouden deze emails geen sluitend bewijs geweest zijn, maar ze zouden wel indicaties kunnen zijn en kunnen geholpen hebben bij de ondervragingen en de opvolging van de antwoorden.

  Nu blijkt dat sommige van de hoofdpersonen die geschorst of vervolgd zullen worden in interviews verwijzen naar emails of emailverkeer over de betrokken zaak en waarin zij rugdekking zouden vinden (en dus een hogere politieke of administratieve verantwoordelijkheid).

  In De Morgen stond dit vandaag  "Dedecker citeert de woorden van Closset: "De diensten van de Algemene Inspectie hebben, wat betreft de aanwerving van mevr. Debeck, toen adviseur op het kabinet van de minister, nauwgezet de instructies gevolg die ze via mail hadden ontvangen van drie leden van het kabinet van de minister."

  In de volgende blog vindt je trouwens meer informatie over emailarchivering.