veiligheid

 • Citaten uit de rapporten van de commissie Vlaams parlement over digitaal Vlaanderen

  * De discussie over de Maatschappelijke beleidsnota digitaal Vlaanderen 28 mei 2008 (196 pag pdf) gaf aanleiding tot een document van 61p pdf met beleidsaanbevelingen. Enkele frappante uitspraken

  Toch is het interessant het volgende te kunnen lezen over de gemeenten.

  gemeenten levert minimale inspanningen ten behoeve van andersvaliden (blind surfer of enige andere technologie). Ook moet de burger meestal eerst inloggen en een user-id en een paswoord hebben, voor hij kan zien welke dienstverlening er kan geraadpleegd worden (e-loket): de veiligheid hiervan ligt veel lager dan het systeem dat bv. gebruikt wordt door Certipost.

  Professor Paul Lagasse stelt volgende zaken in het uitgebreide document

  * We zijn in de merkwaardige situatie terechtgekomen waarbij onze fysische veiligheid door wetgeving en politie beschermd wordt, maar waar de gebruiker zelf maar voor zijn digitale veiligheid moet opdraaien. Ik roep de operatoren op hun verantwoordelijkheid te nemen en deze dienst te verlenen: zij beschikken over de technische mogelijkheden de consument afdoende te beschermen. Ik ben voorstander van een regelgeving die de operatoren ertoe aanzet de gebruiker te beschermen indien hij dat wenst

  * Operatoren die de spam niet zelf tegenhouden voor ze naar anderen vertrekt, zullen geboycot worden door de andere operatoren. Zij worden met andere woorden uitgesloten als outlaws.

  * Ook de moderne gsm’s worden met spam en virussen bestookt. Wij realiseren ons dat nog niet echt, omdat de gsm-technologie in Europa nog vrij beperkt is. Maar in het Oosten, waar gsm’s ook de mogelijkheid tot mail en multimedia bieden, bestaat het probleem wel degelijk

   Dhr Stijn Bijnens

  * De medische sector is volgens mij het meest kwetsbaar. In de VS maakt de HIPA-reglementering veiligheid afdwingbaar. Wij hebben een nog strengere wetgeving, maar die wordt niet afgedwongen. De budgetten om dat uit te voeren zijn laag, behalve bij de grootste ziekenhuizen.

  * Men vindt het normaal dat niet elk huis een waterzuiveringsinstallatie heeft, maar verwacht niet hetzelfde van zijn telecomoperator als van zijn drinkwaterbedrijf. De consument hoeft dat niet te accepteren. Beveiliging moet een basisdienst van het netwerk worden en de markt zal wellicht ook zo evolueren. Zuiver internet is hetzelfde als schoon water en een constante netspanning.

  Beide sprekers vergeten wel dat volgens de Nieuwe Telecomwet de operatoren dit gratis moeten aanbieden zonder enige meerkost aan de gebruiker.